Nhà phố 3 tầng

thiết kế nhà lô góc 3 tầng
anh Thịnh
Trên 4 tầng
7 - 10m
Hải Phòng
Hiện đại
150 - 200m