Dự án: Gia hạn giấy phép xây dựng

gia hạn giấy phép xây dựng
Gia hạn giấy phép xây dựng
Trong một số trường hợp vì lý do nào đó mà công trình chưa được xây dựng ngay, thời hạn của giấy phép xây dựng hết thì gia chủ phải xin gia hạn. Vậy hồ…